• 262

    ناگفته‌های وحشت آور پزشکان و پرستاران ایتالیایی از ویروس کرونا

    پزشکان و پرستاران ایتالیایی با وسایل پزشکی که رو به پایان است در حال جنگ با ویروس کرونا هستند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی