آشنایی با پمپ پره ای آتوس | هیدرولیک نادری

6
پمپ پره ای آتوس یکی از انواع محصولات هیدرولیک با استفاده فراوان در بخش های مختلف صنعت است. در هر موقعیتی که به حرکت پرفشار احتیاج داریم، نام سیستم های هیدرولیک می درخشد و اینجاست که ارزشاین محصولات به ویژه پمپ پره ای آتوس با توان و فشار متغیر در صنعت مشخص می شود.
پمپ پره ای ATOS منبع تغذیه سامانه های هیدرولیک هستند که نیاز به یک منبع برای حرکت دارند که این منبع برای تحرک می تواند یک الکتروموتور یا یک موتور با سوخت گازوییل باشند.
https://hydkala.com/product/%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%be%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d9%88%d8%b3/
هیدکالا
هیدکالا 0 دنبال کننده