نتیجه سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان البرز

136
آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه اضهار کرد: عدالت عدالت گفتن دهان را شیرین نمیکند. عدالت اجرایی، عملی و میدانی کام را شیرین میکند
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده