• 177

    حرکت زیبا و فراموش نشدنی کادر درمانی در اسپانیا و تقدیر از کادر نظافتِ بیمارستان

    در بیمارستانی در اسپانیا،پزشکان و کادر درمانی از نظافتچیان بیمارستان تقدیر کردند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی