• 236

    آموزش حسابداری مقدماتی- تشخیص دارایی ثابت

    آموزش حسابداری مقدماتی- تشخیص دارایی ثابت خرید هر چیزی به معنی دارایی ثابت یا هزینه نیست ،تشخیص این موضوع مهم در این کلیپ اشاره شده است .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی