لوله فلکسی چیست ؟

4
09120549082 - 02632284951 | www.arioimen.com | لوله فلکسی چیست ؟

خیلی وقتا میبینیم که در محیط های بیرونی کابلها و سیم ها از داخل لوله هایی رد شدن
توی این ویدئو می گیم که لوله فلکسی چی هستش و چه کاربردهایی دارن

البته به خاطر این که خیلی ویدئو طولانی نشه یه پست های دیگه ای هم در این رابطه داریم

آریو ایمن
چشم بی مرز