قدرت نمایی پلیس در مقابل مخلان امنیت

1,172
نیروی انتظامی توانست بار دیگر با دستگیری یکی از اراذل و اوباش امنیت و آسایش شهروندان را برگرداند.
Milad Beiki
Milad Beiki 22 دنبال کننده