ماسک در مترو اجباری می‌شود

208
حسن روحانی رئیس جمهور گفت: از روزی که وزارت کشور اعلام می‌کند، داشتن ماسک در مترو و اتوبوس الزامی می شود.