تولید اتوبوس با موتور ایرانی

482
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال‌ کننده
متخصصان داخلی توانستند موتور اتوبوس را داخلی سازی و سپس ساخت اتوبوس را آغاز کنند.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده