آموزش حسابداری حقوق و دستمزد -سقف اضافه کاری در ماه

275
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد -سقف اضافه کاری در ماه
اضافه کاری در قانون دارای محدودیت ها و شرایطی می‌باشد که حسابداری می بایستی آن را به درستی در لیست حقوق و دستمزد اعمال نماید در این کلیپ به تفصیل در رابطه با آن صحبت شده است