• 125

    بررسی ویدیویی تاثیر سهمیه خانواده شاهد در کنکور سراسری

    یکی از سهمیه های موثر در کنکور سراسری سهمیه خانواده شهدا در کنکور سراسری است . سهمیه خانواده شاهد در کنکور سراسری شامل پدر ، مادر ، خواهر و برادر شهید می شود . تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور سراسری به این صورت است که ظرفيت هر كد رشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان دارای سهمیه شاهد در هر گروه آزمايشی تعيين می شود یعنی برای هر کد رشته محل به نسبت تعداد شرکت کنندگان این سهمیه ظرفیت جداگانه ای اختصاص می دهند . در این صفحه به بررسی ویدیویی تاثیر سهمیه خانواده شاهد در کنکور سراسری پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی