• 91

    یادگیری کاربرد NO و NOT با سهیل سام

    no و not هنگامی که توی جمله استفاده میشوند هر کدام قاعده و ساختار خودشان را دارند.اگر اسم در جمله تک و تنها باشه قبلش از no استفاده می شود اما اگر قبل از اسم one ، an،a و ... باشه دیگه نمی توانیم از no استفاده کنیم و به جای آن از not استفاده می شود.با توجه به مثال های گفته شده در ویدئو این موضوع برای شما بهتر قابل فهم خواهد بود. آموزش کاربردی زبان انگلیسی با سهیل سام https://soheylenglish.ir/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی