• 392

    آموزش حسابداری کاربردی -آموزش حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

    آموزش حسابداری کاربردی -آموزش حسابداری مطالبات مشکوک الوصول اصلاحات حسابهای دریافتنی با حسابهای مشکوک الوصول همراه است . این اصلاح مهم در کلیپ آموزشی نمایش داده می شود .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی