• 247

    اكولاليا از تعريف تا درمان

    ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir- اتيسم- اكولاليا- اكوليليا، تكرار، تكرار طوطي وار كلمات در اتيسم، درمان اتيسم، كلينيك توانبخشي مهسا مقدم شرق تهران


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی