• 320

    توانبخشي سندروم داون، پيشرفت در كودكان سندرم داون

    ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir توانبخشي سندروم داون، پيشرفت در كودكان سندرم داون، تاخیر گفتار در سندروم داون، تاثیر سندرم داون بر گفتار، گفتار درمانی در سندروم داون، اثر كار درمانی ذهنی در سندروم داون، كلینیك گفتار درمانی و كار درمانی مهسا مقدم شرق تهران تهرانپارس


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی