• فیلم فصل ششم ریاضی ششم

    در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی ششم آموزش داده شده. مشاهده ادامه آموزش های ریاضی ششم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی