مصاحبه دکتری

214
مصاحبه دکتری؛ از زمانی که نخستین دوره‌های دکتری تخصصی در کشور راه‌اندازی شد، به تنهایی و یا در کنار برگزاری آزمون کتبی، در ارزیابی داوطلبان این دوره نقش داشته است.

بسیار اتفاق می‌افتد که داوطلبان آزمون دکتری با توجه به تجربیات فردی داوطلبان سال‌های گذشته، باورهای غلطی درخصوص مصاحبه دارند. در این ویدئو با شما درباره باورهای غلط مصاحبه دکتری صحبت خواهیم کرد:

https://phdtest.ir/1393/10/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94-95/
phdtest
phdtest 0 دنبال کننده