• 61

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از برزیل 1965 میلادی

    1344 خورشیدی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی