رونمایی اینترنت کودک

13
در چهارمین جلسه کارگروه راهبردی و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان طرح اینترنت کودک معرفی و نظام‌نامه رده‌بندی سنی محتوا و خدمات ارائه شد.
Milad Beiki
Milad Beiki 325 دنبال کننده