• 1,218

    تریلر همه ی فیلم های مارول از سال 2008 تا 2019 - ALL Marvel Cinematic Universe Trailers

    از مرد آهنی 2008 تا انتقام جویان : پایان بازی 2019 ALL Marvel Cinematic Universe Trailers - Iron Man (2008) to Avengers: Endgame (2019) 0:00 Iron Man 2:22 The Incredible Hulk 4:23 Iron Man 2 6:44 Thor 9:00 Captain America: The First Avenger 11:25 Marvel's The Avengers 13:20 Iron Man 3 15:19 Thor: The Dark World 16:59 Captain America: The Winter Soldier 19:24 Guardians of the Galaxy 21:48 Avengers: Age of Ultron 24:19 Ant-Man 26:42 Captain America: Civil War 29:06 Doctor Strange 31:27 Guardians of the Galaxy Vol. 2 33:40 Spider-Man: Homecoming 35:50 Thor: Ragnarok 38:17 Black Panther 40:33 Avengers: Infinity War 42:58 Ant-Man and the Wasp 45:14 Captain Marvel 47:10 Avengers: Endgame

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی