واکنش به تجمع هواداران استقلال

19
واکنش صادق ورمرزیار به تجمع هواداران استقلال مقابل مجلس:
فضای مجازی در فوتبال و به خصوص استقلال خط و خطوط ایجاد می‌کند.
Milad Beiki
Milad Beiki 332 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.