آموزش جنس اسم ها در زبان ایتالیایی

15
از آنجایی که زبان ایتالیایی از مشتقات زبان لاتین است، داری جنسیت می باشد. بدین صورت که در این زبان مذکر و مونث و جمع آنها وجود دارد. لذا از همان ابتدا بایستی یک سری نکات را در نظر گرفت تا جنسیت اسامی را به راحتی فرا بگیریم. در این ویدئو با مبحث جنس اسامی در زبان ایتالیایی آشنا خواهید شد.

برای یادگیری زبان ایتالیایی نیز می توانید در کلاس های آنلاین آموزش زبان ایتالیایی فرالن شرکت کنید
https://feralan.com/italian/

مقاله متنی این آموزش را در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/noun-genders-in-italian/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.