داغترین‌ها: #انتخابات

عامل موفقیت کودکان در پل استار

298
هوش مالی برای تضمین موفقیت کودکان در آینده نیاز ضروری است. آشنایی با پس انداز ، سرمایه گذاری و حتی شناخت پول از کودکی باید صورت گیرد ، به نظر شما مدرسه تا چه میزان روی هوش مالی کودکان تاثیر گذار است ؟ | پل استار اولین موسسه شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی www.poulstar.com
01334911