ناگفته های روش سه روز یک بار

137
توی ویدئو قبلی در مورد روش سه روز یک بار صحبت کردیم اما توی این ویدئو میخوایم خیلی بیشتر قضیه رو موشکافی کنیم. یعنی چی؟ مثلا اینکه آزمون رو چطور تحلیل کنیم؟ مباحثی که ضعیف هستیم رو چجوری شناسایی کنیم؟ برای دو و نیم روز باقی مونده چجوری برنامه ریزی کنیم و ….