عاشقانه‌ای در باران!

221
عشق کلمه‌ای مقدس است که جز انسان‌ها در بین همه‌ی مخلوقات خداوند دیده‌می‌شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 38 دنبال کننده