• جلوگیری از ورود سیل توسط مردم ‎دهلاویه اهواز با بدن های خود

    آذر برو توی کتاب درسیت، صفحه ‎پطروس فداکار را پاره کن و به جای اون بنویس: جوانان ‎دهلاویه اهواز، در نبود امکانات و مسئولین، بدنشون رو برابر سیل قرار دادن و مقابل سیل ایستادند و باشکوه ترین صحنه امسال را رقم زدند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی