آشوبی که بعد از شهادت عمار در سپاه معاويه افتاد و شبهه معاويه عليه اميرالمومنين عليه السلام

146
آشوبی که بعد از شهادت عمار در سپاه معاويه افتاد و شبهه معاويه عليه اميرالمومنين عليه السلام
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده