6 راه برای تقویت گل های آپارتمانی

43
یکی از راه ها برای تقویت گل های آپارتمانی، استفاده از پوست موز و تخم مرغ است. پوست موز مانند میوه موز، حاوی منیزیم، پتاسیم، فسفر و کلسیم است. این ماده مغذی را به صورت خشک و آسیاب شده و یا به حالت طبیعی در خاک گلدان و به فاصله 6 سانتی متری عمق خاک می توانید استفاده کنید. پوست تخم مرغ هم حاوی آهن، پتاسیم، فسفر، منیزیم و کلسیم است.
اگر مایلید تا با 6 روش ساده و فوری برای رشد بهتر گیاهان خانگی آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com