دو واکسن کرونا آماده مرحله ی آزمایش انسانی است.

193
mahtavoos
mahtavoos 16 دنبال‌ کننده
mahtavoos
mahtavoos 16 دنبال کننده