خواندن پیام پاک شده در وات ساپ و تلگرام

119
کاربران این پیام رسان حتی بعد از پاک کردن یک پیام توسط فرستنده باز هم قادر به خواندن آن پیام هستند. اما برای این کار باید یک اپلیکیشن ثالث را نصب کنند.
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده