کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله اول : زیر سازی

116
زیر سازی در آموزش کاشت ناخن بدون تیپ مانند تمامی کاشت های دیگر شامل دو مرحله است که باید با دقت انجام شود تا کاشت ناخن با کیفیت و با دوام داشته باشید.
۱- مانیکور خشک
۲- خراش دادن سطح ناخن
با زیر سازی صحیح و رعایت اصول بهداشتی و تکنیکی کار، می توانید از مشکلاتی مانند قارچ ناخن و یا عفونت ناخن جلوگیری کنید و نتیجه نهایی کار زیباتر می شود.
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده