داغترین‌ها: #انتخابات

روايت اتخذوا اليهود والنصاري قبور انبيائهم و تکفیر ابن تیمیه و پیروانش توسط علمای سنی مذهب

89
روايت اتخذوا اليهود والنصاري قبور انبيائهم و تکفیر ابن تیمیه و پیروانش توسط علمای سنی مذهب
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده