• 71

    پاسخ استاد قزوينی به کسانی که ميگن اگر برخی علمای اهل سنت ابن تیمیه رامذمتش کردن برخی هم تمجیدش کردن

    پاسخ استاد قزوينی به کسانی که ميگن اگر برخی علمای اهل سنت ابن تیمیه رامذمتش کردن برخی هم تمجیدش کردن


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی