• 53

    آيا ميشه در رکوع و سجده به جای ذکر مخصوصش صلوات بفرستيم ؟

    آيا ميشه در رکوع و سجده به جای ذکر مخصوصش صلوات بفرستيم ؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی