• 305

    تیوپ هوشمند جهت نجات از غرق شدن

    طراحی تیوپ هوشمند جهت نجات از غرق شدن توسط تیم پژوهشگران جوان که در وقوع سیل و حوادث دریایی که این تیوپ بعد از انداختن به چند قسمت تقسیم و یک از ویژگی مهم که میتوان گفت کنترل از راه دور تا نفرات را به طرف خشکی هدایت کند و همچنین ویژگی منحصر به فرد که این تیوپ دارد میتوان در ان کپسول اکسیژن نیاز استفاده کرد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی