دریاچه‌ کویر لوت

143
در سال 98 پس از بارندگی‌های شدید بهاری، حدود ۴۰ کیلومتر از جاده‌ی شهداد_نهبندان تخریب شد و یک دریاچه در گودترین بخش کلوت شکل گرفت. این پدیده، که برخی آن را دریاچه‌ی جوان و برخی معجزه‌ی کویر می‌نامند، به سرعت به میزبانی برای گردشگران و پرندگان مهاجر تبدیل شد. اگر حدود 50 کیلومتر از شهداد به سمت نهبندان بروید با این دریاچه مواجه خواهید شد.
Mobibii
Mobibii 38 دنبال کننده