• 122

    کاشت ناخن پا : مرحله پنجم : رفع ناهمواری های احتمالی

    آخرین مرحله از آموزش کاشت ناخن پا رفع ناهمواری های احتمالی ناخن است. با استفاده از سرسوهان کاغذی نرم ناهمواری های احتمالی ناخن، رد سرسوهان الماسه و سوهان دستی را از بین ببرید. در این مرحله، ناخن آماده ژلیش و یا لاک است. پس از خشک شدن لاک و یا ژلیش ناخن با استفاده از روغن کوتیکول پوست اطراف ناخن را چرب کنید.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی