• 47

    پایان نامه های اشتباه انجام ندهید! (مهرداد حمصیان)

    بسیار اهمیت دارد که دانشجو  انجام پایان نامه خود را در رشته های مهندسی یا غیر مهندسی نگارش می کند . وی باید حداقل از ۱ سال پیش از دانش آموختگی به این کار روی بیاورد و اصول کار را به خوبی آموزش ببیند. دانشجویان کارشناسی ارشد باید حتی الامکان باید از ترم دوم یا سال سوم تحصیل خود شروع به انتخاب موضوع و سپس انتخاب استاد راهنمای متناسب با موضوع انتخابی خود  که دانش کافی درباره موضوع پیشنهادی دانشجو دارد، انتخاب گردد تا بتواند در ادامه راه پایان نامه کمک کننده دانشجو باشد و نقش مفیدی در اجرای مناسب پایان نامه و سپس مقاله ایفا کند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی