جزییات حادثه پردیس سینمایی

41
مدیر پردیس سینمایی کوروش گفت: پس از دوسال همه گیری کرونا، برای ایجاد شور و شعف در پردیس سینمایی از عوامل یکی از سریال‌ها دعوت به عمل آوردیم. حضور تعدادی خواننده در این برنامه باعث حضور بیش از ظرفیت طرفداران آن‌ها و بروز ازدحام شد. خوشبختانه هیچ مورد مصدومیت در این ازدحام رخ نداد و تنها یکی از عوامل برنامه آسیب جزئی دید.
Milad Beiki
Milad Beiki 120 دنبال کننده