• 136

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت چهارم | کتاب "هنر جنگ آوری"

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت چهارم | کتاب "هنر جنگ آوری". در این کتاب مفاهیم ارزشمند و پایه ای از استراتژی که در علوم نظامی کاربرد دارد گفته شده است. مابه ازاء همین مفاهیم استراتژیک در دنیای رقابت کسب و کار نیز نمود دارد. توصیه می کنم حتماً این کتاب ساده و ارزشمند را مطالعه کنید. کتاب کار مجموعه ویدئویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود. ------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی