فارگو 17 - Fargo

188
سریال - فارگو - 2015 Fargo - فصل چهارم ، ق 3 و 4 - ( بالای 16 سال ) - دیفی و ادیس به هم پیوستند ، جوستو به دنبال انتقام است ، اوراتا شغل جدیدی پیدا می کند ، گائتانو اقدام به عمل می کند و زلمار و سوانی به اسموتنیس برای پرداخت بدهی اش کمک می کنند.. - لوی مقابله به مثل می کند ، جوستو رهبری خود را اعلام می کند ، اتلریدا کشفی نگران کننده می کند و عرصه به اودیس تنگ میشود.
sahan
sahan 13 دنبال کننده