• 324

    ویدیو شباهت زبان فارسی با زبان های اروپایی

    انتشار ویدیویی درباره ریشه یکسان واژه های زبان پارسی با واژگان زبانهای اروپایی، تعجب برخی از کاربران غیرایرانی را برانگیخت. این ویدیو واژه های همریشه زبان پارسی و زبانهای اروپایی را توضیح میدهد. این زبانها زاییده یک زبان واحد پیشاتاریخی اند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی