• 146

    اجباری شدن ماسک در متروی پایتخت از حرف تا عمل

    اجباری شدن ماسک در مترو پایتخت از حرف تا عمل چقدر رعایت شده است؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی