عملکرد ماشین جت گروتینگ در رشته مهندسی عمران

285
روش جت گروتینگ یکی از شیوه های پایدارسازی و افزایش مقاومت و توان باربری خاک به صورت درجا می باشد.
https://youtu.be/IMs5xGb407M
مشاهده فرصت های شغلی رشته مهندسی عمران در لینک زیر
http://yon.ir/civiljobs
https://vatanjob.com/job-tag/استخدام-مهندس-عمران
vatanjob
vatanjob 0 دنبال کننده