حریرچی: ماسک N۹۵ خطرناک است، ماسک مامان‌دوز بزنید!

373
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک در بیرون از خانه به ارائه توضیحاتی در خصوص انواع ماسک پرداخت و خطر استفاده از ماسک N۹۵ را در شرایط کرونایی گوشزد کرد.