• 1,781

    اضافه تشبیهی و اضافه استعاری

    تدریس کامل اضافه تشبیهی و اضافه استعاری ادبیات توسط استاد محسن منتظری مدرس ادبیات موسسه کنکوری حرف آخر.

    6 اسفند 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی