لیست جراحی‌های بهاره رهنما

314
بهاره رهنما در لایو اینستاگرامی، در خصوص جراحی‌هایی که برای لاغر شدنش انجام داده است صحبت کرد.