• 585

    40 نفر از عالمان سنی، که شیعه شدند

    بیشتر آن ها از عالمان و محدثان و دانشمندان سنی بودند. حقیقت برای همه روشن است. استبصار www.estebsar.ir تلگرام t.me/estebsar_ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی