• 83

    خانه متری n میلیون و نیم!

    وضعیت قیمت مسکن در ایران با افزایش سرسام آور خود خانه دار شدن را برای بسیاری از افراد دور از دسترس کرده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی