• 47

    رد کردن روایتی در مورد دستان خدا توسط ابن تیمیه در حالی که خودش اثباتش کرده است

    رد کردن روایتی در مورد دستان خدا توسط ابن تیمیه در حالی که خودش اثباتش کرده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی